We hebben diverse karaktereigenschappen van de mens toegelicht die met name te maken hebben met jouw persoonlijke ontwikkeling als man.

Artikelen in Karaktereigenschappen van de mens

Wat is assertiviteit?
Wanneer je assertief bent, voel je je verantwoordelijk voor jezelf. Je komt op...
Wat is authenticiteit?
Authenticiteit betekent betrouwbaar of echt. Een ander woord authenticiteit is...
Wat is besluitvaardig?
Een mooie omschrijving van de betekenis van besluitvaardig luidt als volgt: ...
Wat is compassie?
Compassie is het vermogen om je op een gelijkwaardig niveau betrokken te voelen...
Wat is daadkracht?
Daadkracht is een kwaliteit om snel en goed je plannen uit te voeren. Daadkracht...
Wat is dankbaarheid?
Dankbaarheid is een gemoedstoestand of een gevoel dat je ervaart wanneer je...
Wat is charisma?
Charisma is een karaktereigenschap waarbij een sterke aantrekkingskracht op...
Wat is diepzinnigheid?
Diepzinnig laat zich lastig omschrijven. De beste definitie komt neer op:...
Wat is directheid?
Directheid komt erop neer hoe direct iets of iemand is. Je bent zonder omwegen...
Wat is discipline?
Discipline is de karaktereigenschap om iets te doen wat van je gevraagd wordt....
Wat is doelgerichtheid?
Doelgerichtheid is de eigenschap die zorgt dat je gericht afgaat op een of...
Wat is duurzaamheid?
De term duurzaamheid is al in 1987 gedefinieerd, ook al lijkt dit een begrip van...
Wat is empathie?
De karaktereigenschap empathie houdt in dat je een sterk inlevingsvermogen hebt...
Wat is expressiviteit?
Expressiviteit is het vermogen jezelf uit te drukken. Het kan hierbij gaan om je...
Wat is integriteit?
Integriteit is het vasthouden aan de geldende regels en  normen en waarden....
Wat is kalmte?
Kalmte kan omschreven worden in de volgende definitie: “ Kalmte: Toestand...
Wat is mensgerichtheid?
De karaktereigenschap mensgerichtheid duidt de mate waarin je gericht bent op de...
Wat is onafhankelijkheid?
Het begrip onafhankelijkheid kan worden beschreven als: “situatie dat je...
Wat is aanhankelijk?
De VanDale omschrijft aanhankelijk als volgt: “geneigd zich aan iem. te...
Wat is passiviteit?
Wanneer je passief bent, ben je afwachtend ingesteld. Men verwacht een actie van...
Wat is pro activiteit?
Pro activiteit is het op eigen initiatief inzet tonen, zonder dat anderen daarop...
Wat is spiritualiteit?
Velen zien spiritualiteit als iets zweverigs. Maar wat is het nou eigenlijk?...
Wat is stabiliteit?
Mentale stabiliteit betekent dat je stevig staat en in balans bent. Je hebt een...
Wat is toegankelijkheid?
Hier komt van alles naar boven met rolstoelen en gehandicapten mee laten doen in...
Wat is zelfvertrouwen?
Zelfvertrouwen houdt in hoeveel vertrouwen je in jezelf hebt.  Wanneer je...
Wat is zelfcontrole?
Zelfcontrole is de mate waarin je jezelf onder controle hebt. Het houdt de...
Wat is zelfbeeld?
Zelfbeeld is de manier waarop iemand naar zichzelf kijkt. Het gaat daarbij om...
Wat is zelfontwikkeling?
Zelfontwikkeling is het verder verbeteren van jezelf. Die ontwikkeling kan...
Wat is zelfstandig?
Zelfstandig is een persoonlijkheidskenmerk waarbij je (relatief) onafhankelijk...
Wat is onzekerheid?
Onzekerheid is een heel vervelende eigenschap om te hebben. Het is een psychisch...
Wat is nervositeit?
Nervositeit is een gevoel dat wordt veroorzaakt door problemen, drukte of door...
Wat is aantrekkingskracht?
Aantrekkingskracht wordt volgens een officiële omschrijving als volgt...
Wat is zelfbewust?
Wanneer je zelfbewust bent, dan ben je dus bewust van jezelf. Zo weet je...
Wat is wilskrachtig?
Wilskracht komt er op neer dat je het vermogen bezit om je aandacht, emoties en...
Wat is kwetsbaarheid?
Als je kwetsbaarheid in het woordenboek opzoekt, kom je de volgende definitie...
Wat is zelfrespect?
Zelfrespect houdt in de mate van respect wat je voelt ten aanzien van jezelf....
Wat is duidelijkheid?
Duidelijkheid kan op twee manieren worden uitgelegd. Aan de ene kant snap je wat...