Wat is aanhankelijk?

De VanDale omschrijft aanhankelijk als volgt: “geneigd zich aan iem. te hechten”. Het komt er dus op neer de mate waarin jij je hecht aan anderen. Aanhankelijke personen worden vaak gezien als aardig, lief en behulpzaam

Wanneer iemand erg aanhankelijk is, is deze tegelijkertijd ook erg onzeker en voorzichtig. Deze persoon koestert namelijk de relatie met de ander en wilt deze niet kwijt. Dit kan ertoe leiden dat meningsverschillen uit de weg worden gegaan. Ze vinden het onprettig alleen te zijn en willen graag altijd iemand in de buurt hebben om op te leunen. 

Aanhankelijkheid kan ook doorslaan en wordt dan als vervelend ervaren. In dat geval gaat het over in “claimgedrag”. De ander wordt dan veel gecontroleerd en weinig meer vertrouwd. Ook kan de aandacht naar de ander omslaan naar stalkachtige strekking. Vaak is dit het gevolg van een negatieve levenservaring zoals verwaarlozing of (lichamelijk) misbruik.


Reactie plaatsen