Wat is besluitvaardig?

Een mooie omschrijving van de betekenis van besluitvaardig luidt als volgt:

“Op het juiste moment weloverwogen beslissingen en standpunten innemen en zich hieraan committeren door ze uit te spreken en/of ernaar te handelen, ook wanneer belangrijke informatie ontbreekt of onvolledig is.”

In feite komt het erop neer dat je in staat bent keuzes te maken en de verantwoordelijkheid te dragen over deze genomen keuzes. Je verzamelt de benodigde informatie om de keuze en neemt deze tijdig. Je weet goed oorzaak en gevolg in te schatten en overziet het geheel. Ervaring en kennis van zaken zijn een goede basis van beslissingen, daarom zal besluitvaardigheid makkelijker komen naarmate meer ervaring is opgebouwd. Een reden om besluitvaardig te zijn, is omdat als jij geen keuzes maakt, dan maken anderen keuzes voor jou.

Reactie plaatsen