Wat is charisma?

Charisma is een karaktereigenschap waarbij een sterke aantrekkingskracht op mensen wordt uitgeoefend. Het komt van het Griekse woord χάρισμα (khárisma) af en betekent ‘genadegave’. Wanneer je deze “gave” bezit, kun je gemakkelijk een mensenmassa in beweging zetten. De Duitse socioloog Max Weber beschreef dat charisma als een uitzonderlijke vorm van leiderschap kon worden gezien.

Charisma is opgebouwd uit twee componenten. Aan de ene kant  stralen mensen met Charisma zelfvertrouwen uit en treden graag op de voorgrond. Ze hebben een krachtige uitstraling, dit wordt voor een groot deel bepaald door kleding, accessoires,  lichaamshouding, beweging en gezichtsexpressie. Daarnaast ze authentiek en geloofwaardig.

Aan de andere kant zijn communicatieve vaardigheden belangrijk. Zo komen charismatische mensen makkelijk uit hun woorden en weten daarmee het publiek te boeien met een inspirerend verhaal. Niet alleen wat er gezegd wordt, maar ook de manier  waarop. Zowel de woorden die men kiest, als vocaal; de intonatie en het spreektempo.

Reactie plaatsen