Wat is compassie?

Compassie is het vermogen om je op een gelijkwaardig niveau betrokken te voelen bij de pijn en het lijden van anderen. Het is opgebouwd uit de delen com = gezamenlijk en patī = lijden. Compassie heeft veel weg van sympathie en empathie, maar is net iets anders. Waar sympathie neer komt op het besef (je begrijpt van de ander dat hij pijn ervaart) en empathie neerkomt op inleving (je kunt je goed inleven dat de ander pijn ervaart), gaat compassie nog een stap verder en is gericht op actie. Je wilt de pijn van de ander verlichten. Je merkt bij anderen de pijn op en rent daar niet voor weg en je doet niet alsof die niet bestaat, maar je omarmt het.

De Dalai Lama heeft over compassie een mooie quote laten optekenen:

 “Compassion is a sensitivity to the suffering of self and others with a deep wish and commitment to relieve the suffering.”  The Dalai Lama

Naast compassie voor anderen, bestaat er ook zelfcompassie. Dit gaat om drie dingen:

  • Begrip voor jezelf hebben als je het moeilijk hebt
  • Acceptatie dat lijden daar een onvermijdelijk deel van uit maakt
  • Je eigen emoties onder ogen zien zonder daarover te oordelen.
Reactie plaatsen