Wat is empathie?

De karaktereigenschap empathie houdt in dat je een sterk inlevingsvermogen hebt tot de ander Je beschikt over het vermogen je in te leven in de gevoelens en situatie van anderen. Het woord is afkomstig van het Griekse empatheia, wat invoelen betekend.

Je kunt je dus verplaatsen in de ander. Zo kun je je inleven in de emoties en de standpunten van de ander. Daardoor begrijp je zijn handelen. Belangrijk is dat empathie niet hetzelfde is als sympathie, waarbij je medelijden hebt met anderen. Empathie is enkel gericht op het inleven en het begrijpen, niet op het meeleven of zorgdragen.

Volgens gedragspsychologen beschikt iedereen vanaf baby af aan in meer of mindere mate over empathische vermogen. Wanneer een baby een andere baby ziet huilen, begint die het na te bootsen. Daarentegen blijkt uit onderzoek dat mensen die lijden aan autisme een verminderd vermogen hebben zich in te leven in een ander persoon.


Reactie plaatsen