Wat is spiritualiteit?

Velen zien spiritualiteit als iets zweverigs. Maar wat is het nou eigenlijk? Spiritualiteit is een breed begrip en kan iedereen voor zichzelf invullen. Dat maakt waarschijnlijk ook waarom er over spiritualiteit zoveel verwarring en oordelen bestaan. De meest gangbare uitleg komt neer op: “Alles wat met de geest en de ziel te maken heeft.” Het is dus vooral gericht op je innerlijk en de bewustwording van jezelf.

Onderdelen van spiritualiteit zijn paranormale waarnemingen, intuïtieve ervaringen (extern), maar ook mediteren en mindfullness (intern). Een groot misverstand is dat spiritualiteit altijd samenhangt met religie en geloof. Dat is niet per definitie het geval.

Nog een klein lijstje wat wel en niet onder spiritualiteit valt.

Spiritualiteit is wel:

    Tevreden zijn in alles wat je doet.

    Handelen op basis van vertrouwen.

    Handelen vanuit liefde. Voor zowel jezelf als de ander. Niet vanuit angst.

    Handelen op basis van innerlijke veiligheid

    Kritisch kijken naar je overtuigingen en of deze nog helpend zijn.

    Een onderzoekende instelling hebben en eigen waarheid te vinden.

Spiritualiteit is niet:

    Oneerlijk doen. Niet naar jezelf (over je eigen grenzen gaan), maar ook niet naar de ander.

    Negatieve dingen negeren of vermijden en altijd maar positief doen.

    Je eigen verlangens tegen gaan.

    Alleen maar aan jezelf denken of juist alleen maar aan de ander denken.

    Denken dat jouw waarheid dé waarheid is.

    Denken dat je bovennatuurlijke krachten nodig hebt om spiritueel te zijn.


Reactie plaatsen