Wat is directheid?

Directheid komt erop neer hoe direct iets of iemand is. Je bent zonder omwegen in je uitingen of je optreden. Je zegt wat het op staat zonder allerlei poespas. In Nederland staan wij er internationaal om bekent een direct volkje te zijn. Wij nemen doorgaans geen blad voor de mond en uiten eerlijk onze mening.

Wanneer je direct bent in je doen en laten, dan heb je een uitgesproken mening en worden irritaties snel uitgesproken. De ander weet meteen waar hij of zij aan toe is en weet waar het op staat.

Nadeel van directheid kan zijn dat anderen zich voor het blok gezet voelen of zonder respect behandeld te worden. De ander kan dan dichtklappen tijdens een gesprek. Een direct persoon kan als aanvallend, agressief en drammerig ervaren worden. Wanneer je té direct bent, kan dat averechts werken doordat de andere de hakken in het zand zet of je proberen te vermijden. Het is dan verstandig zaken op een iets tactvollere manier over te brengen.


Reactie plaatsen