Wat is zelfstandig?

Zelfstandig is een persoonlijkheidskenmerk waarbij je (relatief) onafhankelijk van een ander bent en over een grote mate van zelfbeschikking beschikt. Dat komt er op neer dat je beschikt over de vrijheid zelf keuzes te maken en hebt het vermogen en de behoefte om ook daadwerkelijk deze beslissingen te nemen.

In vacatures zie je vaak de tekst dat men vraagt naar een zelfstandig persoon. Daar wordt dan mee bedoeld dat je in staat bent om zelf te weten wat je te doen staat en taken zonder hulp van anderen uit te kunnen voeren. Je bent zelf aan het werk aan een bepaalde taak. Vaak gaat zelfstandigheid ook gepaard met pro-actief handelen; je onderneemt zelf initiatief en wacht niet op anderen bij het nemen van beslissingen.


Reactie plaatsen