Wat is mensgerichtheid?

De karaktereigenschap mensgerichtheid duidt de mate waarin je gericht bent op de relatie tot anderen. Emotie en gevoel spelen een grote rol. Je bent erg betrokken bij het wel en wee van anderen. Competenties als medeleven, collegialiteit, warmte, vertrouwen en geduld zijn vaak goed ontwikkeld bij mensgerichte personen. Mensgerichtheid is een tegenhanger van taakgerichtheid, waarin het doel meer centraal staat.

Wanneer je mensgericht bent, vind je het belangrijk dat de onderlinge sfeer goed is. Je betrekt anderen bij jouw doen en laten en beslissingen worden in overleg genomen. Mensgerichte personen zijn erg sociaal ingesteld, wat vaak door anderen gewaardeerd wordt.

Bij samenwerken in teamverband kan een té mensgerichte instelling leiden tot achterblijvende resultaten doordat de sfeer in het team te vrijblijvend wordt. Ook worden beslissingen die voor bepaalde personen ongunstig zijn, vaak op de lange baan geschoven.


Reactie plaatsen