Wat is duidelijkheid?

Duidelijkheid kan op twee manieren worden uitgelegd. Aan de ene kant snap je wat er bedoeld wordt. De zender in een communicatief onderhoud gebruikt een boodschap die door de ontvanger begrepen wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn in woorden/taalgebruik die de ontvanger begrijpt. De boodschap is duidelijk overgekomen. 

Daarnaast is duidelijkheid dat je weet waar je aan toe bent. Je hebt een mate van zekerheid. Dit kan zich voordoen in een privésituatie: bijvoorbeeld, je partner heeft duidelijk afgesproken vanavond niet mee te eten; je hebt zekerheid dat je daar niet op hoeft te rekenen. Maar ook in een professionele setting: je hebt duidelijkheid wat jouw taken zijn en welke bevoegdheden daar wel/niet bij horen. Of een ander voorbeeld: er komt een reorganisatie aan, je hebt duidelijkheid dat je wel of niet in de ontslagronde valt. 

Je kunt dus stellen dat je duidelijkheid hebt als je weet hoe iets afloopt of wanneer je aan de verwachtingen van anderen voldoet. Daarnaast kun je ook duidelijkheid putten uit eniger vorm van stabiliteit en continuïteit. Wanneer iets niet veranderd (denk aan een vaste baan, of een stabiel inkomen) dan weet je dat het hetzelfde blijft en wat je kunt verwachten. 

Reactie plaatsen