Wat is integriteit?

Integriteit is het vasthouden aan de geldende regels en  normen en waarden. Je laat je daar niet vanaf laten wijken. Ook niet als deze onder druk worden gezet. Wanneer je integer bent, ben je betrouwbaar, oprecht en eerlijk. Doorgaans houdt het ook in dat je niet omkoopbaar bent. 

Binnen het bedrijfsleven hangt integriteit ook samen met de interactie met klanten en collega’s en de wijze waarop je beslissingen maakt. Handel je voor jezelf of in het belang van het bedrijf. Integriteit is belangrijk omdat het zorgt voor een professionelere werkomgeving. Daarnaast wekt het meer vertrouwen en waardering.

Omdat in elke samenleving de heersende normen en waarden afwijkend van elkaar kunnen zijn, is er niet eenzijdig te omschrijven welk gedrag integer is. Ook kan het zijn dat in de loop der tijd de kijk op wat wel en niet integer is veranderd. 


Reactie plaatsen