Wat is doelgerichtheid?

Doelgerichtheid is de eigenschap die zorgt dat je gericht afgaat op een of meerdere doelen. Wanneer je deze eigenschap bezit, dan stel je vooraf heldere doelen op zodat je een mikpunt hebt om naartoe te werken. Vervolgens zet je hier je focus op en werk je efficiënt naar dit doel toe. Je laat je niet afleiden en gaat zonder omwegen direct op dit doel af.

Wanneer je doorschiet in doelgerichtheid, kun je terecht komen in valkuilen. Zo kan het zijn dat je te gedreven bent een doel te halen waardoor je te veel loopt te drammen om dit doel te bereiken. Je kunt ook te gefocust en geobsedeerd worden van het doel dat je te kortzichtig wordt en al het andere dat niet met jouw doel te maken heeft maar laat schieten. Tot slot kun je erg rechtlijnig worden doordat je enkel oog hebt voor jouw gestelde doel.


Reactie plaatsen