Wat is zelfbeeld?

Zelfbeeld is de manier waarop iemand naar zichzelf kijkt. Het gaat daarbij om het idee dat jezelf daar over hebt, niet per definitie dat het daadwerkelijk ook waar is. Er zijn een drietal factoren waardoor een zelfbeeld wordt gevormd:

    Het in zichzelf kijken van deze persoon. Dit wordt introspectie genoemd. Het gaat daarbij om nadenken over de eigen emoties en gedachten.

    De omgevingsinvloed; het interpreteren van de reacties van anderen op het gedrag en overkomen van deze persoon. 

    Een oordeel vellen over het waargenomen eigen gedrag. Ook wel bekent als Zelfperceptie.

Een zelfbeeld kan zowel positief als negatief zijn. Wanneer een zelfbeeld negatief is, vind je jezelf te min en dit kan verstevigd worden door een negatieve cirkel waarin je verstrikt kunt raken. Door een negatief zelfbeeld kun je tegen dingen op zien en het zelfvertrouwen aantasten. Daardoor worden prestaties minder waardoor dit een negatieve ervaring kan opleveren en je er nog meer tegenop gaat zien in het vervolg en zo verder…

Die negatieve spiraal kun je doorbreken door je negatieve zelfbeeld om te zetten in positieve gedachten. Dit doe je door na te gaan welke negatieve gedachten je hebt over je jezelf en vervolgens te bedenken hoe je aan dit beeld bent gekomen. Tot slot moet je jezelf de vraag stellen in hoeverre dit beeld wel een realistisch beeld is.


Reactie plaatsen