Wat is Zoom?

Zoom is een Amerikaans software bedrijf dat is gespecialiseerd in het faciliteren van online videovergaderingen. De software bestaat al sinds 2012, maar heeft pas in de jaren 2020/2021 een vlucht gemaakt door de heersende coronapandemie. Destijds gold een breed thuiswerkplicht waardoor veel werknemers genoodzaakt waren thuis te werken en hun toevlucht namen in software zoals Zoom om contact te houden met collega’s. Daarnaast werden veel bezoekbeperkingen opgelegd in de privésfeer en zag men in Zoom een oplossing toch gezellig bijeen te komen.

Zoals bij veel van soortgelijke software, is ook bij Zoom de basis versie gratis maar beperkt in gebruik. Er zit een maximum op het aantal deelnemers en de duur van een sessie.  Deze gratis versie is bedoeld voor niet-commercieel gebruik. Voor bedrijven zijn bedrijfsversies ontworpen waar wel voor moet worden betaald en de volledige functionaliteiten bevat.

Functies die Zoom biedt naast het videobellen zijn onder andere een chatfunctie, het versturen van bestanden en het maken van een “white board”.


Reactie plaatsen